Om oss

LogistikKonsult AB genomför analyser, utredningar och utbildningar inom områdena logistik, transportflöden och transport av farligt gods.

  • Trafik och flödesanalyser åt industri-, speditionsföretag och kommuner.
  • Analys av verksamhet och rutiner för farligt gods transporter.
  • Skapande av tredje parts logistik system (TPL).
  • Utbildning inom områdena logistik och farligt gods.