Länkar

Här finner du ett antal länkar till andra hemsidor som kan vara av intresse för dig.


Utbildningsorganisationer som LogistikKonsult AB samarbetar med:

Silf Competence, logistik och inköps utbildning
Utbildarna, truck och farligt gods utbildning
Campus i Helsingborg, logistik utbildning
Yrkeshögskolan i Helsingborg, logistik utbildning
Malmö Högskola, Transport Management


Logistik och transporter:

 Transportnet, portal om transporter och logistik 
 Transportindustriförbundet
 Pewelogistik


Farligt gods och miljö:

 MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Farligt Gods 
 UN/ECEs transportdivision, Farligt Gods 
 NTM, Nätverket för transporter och miljö